Спенгліш
    Головна Курси Блоґ


Про те, що англійська одна з найлегших мов світу

Друзі, вирішила до Старого Нового Року зробити вам невеличкий подарунок: показати, що англійська мова одна з найлегших, і що кожен з вас вже багато чого знає! А той, хто вчив її в школі, так взагалі вже рівень А2 має!)) 

Чи задумувались ви колись над тим, чому саме англійська мова стала мовою бізнесу і згодом просто світовою мовою спілкування? Справа не лише в розвинутих економіках Америки чи Британії, а більше в тому, що вона найлегша, чітка, структурована і, відповідно, зрозуміла. 

Рівень знання будь-якої мови вимірюється перш за все її словниковим запасом. Адже навіть якщо ти вмієш будувати речення, а слів не знаєш, то комунікація не відбудеться. А от якщо розуміння побудови речення немає, а слова знаєш, то підключаться жести, міміка, підручні матеріали, будь що, але своє твердження ви таки висловите. 

Ви цього ще не знаєте, але близько тисячі англійських слів точно знає кожен. Це мінімум. 

Особливістю англійської мови є те, що лише 30% слів мають англосаксонське походження, все решта – це запозичення з інших мов! З грецької, латинської, французької, італійської, німецької та ін.. Але вся фішка в тому, що ці самі запозичення є і в українській/російській мові. 

Наприклад. 

1. В українській та російській мовах є слова, які закінчуються на - ція/ция (сія/сия), ці закінчення замінюємо на -шн (-tion/sion). Якщо перед закінченнями -ція/ция буква «а», то перед -шн вона читається як «ей» 

Амбіція /ембішн/ ambition 
Комунікація /кем»юнікейшн/ communication 
Консультація /конселтейшн/ consultation 
Кооперація /коуоперейшн/ cooperation 
Імітація /імітейшн/ imitation 
Інфляція /інфлейшн/ inflation 
Іновація /іновейшн/ innovation 
Мотивація /моутівейшн/ motivation 
Операція /оперейшн/ operation 
Презентація /презентейшн/ presentation 
Репутація /реп»ютейшн/ reputation 
Професія /профешн/ profession 
Сесія /сешн/ session 
Місія /мішн/ mission 
Депресія /депрешн/ depression 
Радіація /редіейшн/ radiation 
Позиція /позишн/ position 
Сенсація /сенсейшн/ sensation 
Інтеграція /інтегрейшн/ integration 
Делегація /делегейшн/ delegation 

І багато багато інших. Є пару десятків виключень, ну як же без них: 
Комерція /комерс/ commerce 
Кореспонденція /коріспонденс/ correspondence 
Дистанція /дістенс/ distance 
Поліція /пеліс/ police 
Тенденція /тенденсі/ tendency 

2. Якщо в словах, які в українській/російській мові закінчуються на а/я (інтуїтивно відчувається, що це не «наше» слово типу мама, рука, нога, надія, робітниця), ви приберете ці закінчення, то отримаєте англійське слово, яке ви знаєте. 

Академія – /екедемі/ academy 
Армія – /армі/ army 
Атака – /етек/ attack 
Балада – /белед/ ballad 
Банкнота – /бенкноут/ banknote 
Батарея – /бетері/ battery 
Лотерея – /лотері/ lottery 
Проблема – /проблем/ problem 
Актриса – /ектрiс/ actress 
Бронза – /бронз/ bronze 
Категорія – /кетегорі /category 
Компанія – /компані/ company 
Копія – /копі/ copy 
Емблема – /емблем/ emblem 
Форма – /форм/ form 
Гарантія – /гаранті/ garantee 
Норма – /норм/ norm 
Планета – /пленет/ planet 
Преса – /прес/ press 
Вакансія – /вейкенсі/ vacancy 

Виключень небагато, наприклад: 
Антена – /ентене/ antenna 
Драма – /драме/ drama 
Флора – /флора/ flora 
Мафія – /мафія/ mafia 
Піцерія – /пітсеріе/ pizzeria 
Віза – /візе/ visa 

3. Слова, які закінчуються на –ка, і позначають науки. «-а» замінюємо на англійську «s»: 

Acrobatics /екробатікс/ акробатика 
athletics /етлетікс/ атлетика 
cosmetics /косметікс/ косметика 
economics /екеномікс/ - економіка 
logistics /лелжістікс/ - логістика 
mathematics /месеметікс/ - математика 
politics /політікс/ - політика 
statistics /стетістікс/ - статистика 

4. Українське/російське –гія(гия) в кінці слова вимовляємо як «джі»: 

Алергія /еледжі/ allergy 
Екологія /еколоджі/ ecology 
Енергія /енеджі/ energy 
Металургія /метеледжі/ metallurgy 
Онкологія /онколеджі/ oncology 
Філологія /філоледжі/ philology 
Соціологія /соушіоледжі/ sociology 
Технологія /текноледжі/ technology 
Стратегія /стретеджі/ strategy 

Є небагато виключень: 
Демагогія /демегогі/ demagogy 
Магія /меджік/ magic 
Релігія /реліджн/ religion 
Хірургія /седжері/ surgery 


5. Багато слів можна перекласти на англійську просто прибравши прикметникові закінчення -ний, -на, -не (-ный) (але знову звертаємось до нашої інтуїції, такі слова як зелений, сильний під це спостереження не підпадають): 

Абсолютний /абселют/ absolut 
Активний /ектів/ active 
Колективний /колектів/ collective 
Конкретний /конкріт/ concrete 
Кримінальний /кримінал/ criminal 
Ефективний /ефектів/ effective 
Глобальний /глобал/ global 
Негативний /негатів/ negative 
Реальний /ріел/ real 
Тотальний /тоутл/ total 

6. Є тисячі слів, які взагалі однакові як в українській так і англійській мовах, а все тому, що вони і прийшли до нас з англійської, наприклад: 

Актор /екте/ actor 
Адміністратор /едміністрейте/ administrator 
Агент /ейджент/ agent 
Аеропорт /еапо:т/ airport 
Алкоголік /елкехолік/ alcoholic 
Бойлер /бойлер/ boiler 
Бокс /бокс/ box 
Футбол /футбол/ football 
Кандидат /кендідейт/ candidate 
Сертифікат /сертіфікет/ certificate 
Коктейль /коктейл/ cocktail 
Коледж /колідж/ college 
Контакт /контект/ contact 
Кросворд /кросворд/ crossword 
Дилер /діле/ dealer 

До цих слів ми всі справді звикли і сприймаємо, як належне, хіба ні? Інша справа, що список запозичень з англійської постійно поновлюється і поруч зі звичними вже словами типу дрес-код та дедлайн, з’являються і такі як валідація, фронт-офіс, бек-офіс, фідбек, юзер, дисконт…. Іноді лювлю себе на думці, як добре, що я знаю англійську, а то іноді новочасну українську буває складно зрозуміти))) але то тема для іншої статті. 

У наведених прикладах не вистачає лише дієслів. Але багато з них теж схожі з українськими: 

To collect - колекціонувати 
To accumulate - акумулювати 
To demonstrate – демонструвати 
To consult - консультувати 
To agitate - агітувати 
To compensate - компенсувати 
To diagnose - діагностувати 
To discuss - дискутувати 
To duplicate - дублювати 
To guarantee - гарантувати 
To minimize - мінімізувати 
To mix - міксувати 
To practise - практикувати 
To stimulate – стимулювати 

Як бачите, українське інфінітивне закінчення «-ти» чітко відповідає прийменнику «to». А якщо прибрати інфінітивне закінчення, то що вийде? Правильно: особова форма дієслова. Так от, тільки уявіть, в українській мові: я практикую, ти практикуєш, ми практикуємо, ви практикуєте, вони практикують…. А в англійській це все просто – I practise, you practise, we practise, you practise, they practise. Лише ОДНЕ єдине закінчення в третій особі однини: він/вона практикує – s/he practises. 

Так, в англійській мові багато дієслівних часів, але щоб спілкуватись зовсім не потрібно їх всі вчити. Для початку достатньо Present, Past, Future Simple; Present, Past Continuous; Present Perfect. 

Я розумію, що більша половина з цих слів не є самими часто вживаними у розмовному мовленні, але, погодьтесь, все рівно приємно знати, що ви вже знаєте близько тисячі англійських слів)) Це вже як мінімум 100 м фори в англомовному марафоні! 

А ще кожен з вас знає такі речення: 

London is the capital of Great Britain. 
I go to school. 

От вам і я вся структура англійського речення)) Тепер тільки слова інші підставляйте і говоріть. Говоріть. І все буде English!
     

13.01.2017

 


Нові публікації